fbpx
25 marca 2021

Zwrot prowizji od spłaconego kredytu gotówkowego – kiedy przysługuje jak odzyskać pieniądze?

Jeśli spłaciłeś kredyt gotówkowy przed terminem, możesz się ubiegać o częściowy zwrot prowizji.

Kredytobiorca, który spłacił kredyt przed terminem (w tym: kredyt gotówkowy), może odzyskać część poniesionych już na rzecz banku kosztów. Potwierdza to nie tylko stanowisko Prezesa UOKiK-u, ale i wyrok TSUE (sprawa C-383/18).

Prawo do odzyskania części opłat (w tym prowizji) po wcześniejszej spłacie zadłużenia wynika z art. 49 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim:

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Zwrot dotyczy wyliczonej w sposób liniowy, proporcjonalnej części poniesionych kosztów.

Na czym polega metoda liniowa?

Obliczenie w sposób liniowy wysokości zwrotu kosztów polega na podzieleniu wszystkich kosztów spłaty przez liczbę dni kalendarzowych, na które pierwotnie zawarto umowę kredytową. Wynik następnie jest mnożony przez liczbę dni, o które skrócił się okres kredytowania po wcześniejszej spłacie zadłużenia – i to właśnie tę sumę bank powinien zwrócić kredytobiorcy.

Zgodnie z danymi UOKiK-u w gronie banków, które zobowiązały się do rozliczania ze spłąconych przed czasem kredytów konsumenckich z użyciem metody liniowej znajdują się m.in.: Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium, Nest Bank, PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank i Volkswagen Bank Polska.

Jak obliczyć swój zwrot prowizji?

By oszacować wysokość należnego zwrotu, powinieneś zweryfikować w umowie kredytowej, które koszty i w jakiej wysokości poniosłeś już z góry za cały okres kredytowania, a następnie posłużyć się metoda opisana przez nas powyżej.

Możesz również ułatwić sobie obliczenia, korzystając z gotowego kalkulatora, przygotowanego przez UOKiK, udostępnionego na stronie: https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator/.

Jak uzyskać zwrot prowizji?

Aby odzyskać stosowną część opłaconej z góry prowizji kredytu gotówkowego, należy złożyć do banku wniosek reklamacyjny, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowisko UOKiK-u.

W piśmie nie trzeba zawierać żądanej kwoty zwrotu. Jej wyliczeniem zajmie się banku.

Autor: Joanna Piwko

Polecane wpisy

Card image cap
20 marca 2020
Tarcza antykryzysowa, czynsz, pracownicy… Zarządzanie firmą w czasie koronawirusa

Prowadzisz firmę? Opłaty i koszty przewyższają dochody? Oto poradnik finansowy na czasy epidemii koronawirusa. Wydaje się, że przed największym wyzwaniem […]

WIĘCEJ
Card image cap
8 stycznia 2020
Co to jest scoring kredytowy?

Mówiąc najprościej scoring kredytowy to ocena Twojej wiarygodności przez bank wyrażona w punktach. Od Twojego scoringu w dużym stopniu zależy […]

WIĘCEJ
Card image cap
6 listopada 2020
BNP Paribas dołącza do ComperiaRaty

Do grona finansowych partnerów platformy ComperiaRaty dołączył Bank BNP Paribas. Dzięki tej współpracy użytkownicy platformy uzyskują dostęp do jeszcze bardziej […]

WIĘCEJ